WYKONYWANIE DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWYCH

służących uzyskaniu pozwoleń (na wytwarzanie odpadów, na emisję zanieczyszczeń do powietrza, pozwoleń wodnoprawnych)

PROWADZENIE BIEŻĄCEJ EWIDENCJI ŚRODOWISKOWEJ

oraz sprawozdawczość w tym zakresie

AUDYTY WYMAGAŃ PRAWNYCH

z zakresu ochrony środowiska

FACHOWE DORADZTWO

STAŁA OBSŁUGA I NADZÓR

nad spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawnych

O NAS

    Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie jest bardzo szerokim zagadnieniem, wymagającym indywidualnego podejścia i oceny potrzeb każdego Zakładu z osobna. Wszystko to w celu ochrony środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Zasadniczym elementem każdej działalności gospodarczej jest koncentracja na efektach finansowych i ciągłym rozwoju. W rzeczywistości cel ten trudno osiągnąć z uwagi na bariery związane z koniecznością spełnienia wielu różnego rodzaju obowiązków. W ostatnich latach wzrosło znaczenie ochrony środowiska w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej. W efekcie liczne obowiązki oraz ciągłe zmiany systemu prawnego sprawiają duży kłopot przedsiębiorcom. A my jesteśmy po to, aby w tym pomóc.

      Weryfikujemy więc wymagania i przygotowujemy niezbędne dokumentacje w celu uzyskania decyzji administracyjnych (proces pozyskania decyzji jest prowadzony i monitorowany do momentu uzyskania przez Klienta decyzji administracyjnej); prowadzimy stałą obsługę przedsiębiorstw na zasadzie doradztwa środowiskowego (ewidencje, sprawozdania, bieżący nadzór prawny); przeprowadzamy audyty środowiskowe (ocena zgodności stanu formalno-prawnego, w celu określenia, w jakim stopniu przedsiębiorstwo realizuje obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska); stale monitorujemy zmiany w prawie środowiskowym tak, aby przekazywane Państwu informacje były zgodne z obowiązującymi przepisami, reprezentujemy firmy przed organami ochrony środowiska, w tym organami kontrolnymi.

CO NAS WYRÓŻNIA


Nasi Klienci

Nasi Klienci to wszystkie podmioty korzystające ze środowiska - zarówno Firmy produkcyjne jak również usługowe oraz handlowe.

Praktycznie każdy przedsiębiorca, w mniejszym lub większym stopniu, jest podmiotem korzystającym ze środowiska, zobowiązanym do realizacji dotyczących go obowiązków.

Profesjonalizm
i konkurencyjność cenowa

Naszym celem jest budowanie trwałej współpracy na najwyższym poziomie. We współpracy z naszymi Klientami stawiamy na profesjonalizm i konkurencyjność cenową. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i z wysokim zaangażowaniem opartym na wieloletnim doświadczeniu.


Terminowość

Usługi świadczone przez naszą firmę nie tylko dają pewność terminowego wywiązywania się ze wszystkich aktualnych obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, ale i służą pomocą w przedmiocie identyfikacji wszelkiego rodzaju zagrożeń środowiskowych mogących wystąpić w przyszłości w wyniku działalności przedsiębiorstwa.


Pomoc i doradztwo


Nasza oferta obejmuje wachlarz działań ukierunkowanych na pomoc i doradztwo podczas dostosowywania obowiązków indywidualnej działalności Przedsiębiorców pod względem prawnym i technologicznym.

OFERTA

Oferujemy w zależności od potrzeb częściową lub kompleksową obsługę z zakresu ochrony środowiska:

 • nadzór prawny i merytoryczny nad obowiązkami Klienta z zakresu ochrony środowiska,
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • ewidencja emisji zanieczyszczeń do powietrza i sprawozdawczość w tym zakresie,
 • ewidencja emisji zanieczyszczeń zawartych w ściekach i sprawozdawczość w tym zakresie,
 • prowadzenie pełnej ewidencji wytwarzanych odpadów i sprawozdawczość w tym zakresie,
 • przygotowywanie i przedkładanie właściwym organom ochrony środowiska wszelkich sprawozdań i zgłoszeń dotyczących działalności Firmy,
 • obsługa konta i raportowanie do KOBIZE,
 • opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosków w celu uzyskania pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza, na pobór wód oraz na emisję ścieków do środowiska lub do kanalizacji,
 • uzgodnienia z właściwymi organami ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami (pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, transport, przetwarzanie - odzysk, unieszkodliwianie - odpadów),
 • doradztwo w zakresie miejsc i sposobu magazynowania powstających odpadów,
 • realizacja obowiązków dotyczących gospodarki opakowaniowej, a w tym:
  • prowadzenie pełnej ewidencji wprowadzanych na rynek produktów w opakowaniach,
  • pomoc w znalezieniu odpowiedniej organizacji odzysku oraz przeprowadzenie negocjacji w celu przekazania zobowiązań z zakresu opłaty produktowej oraz obowiązku recyklingu i odzysku,
 • okresowe audyty wewnętrzne z zakresu ochrony środowiska, w tym audyty zgodne z normą ISO 14001 w ramach systemu zarządzania środowiskowego,
 • stały nadzór nad zmianami w prawie ochrony środowiska, dotyczącymi Firmy,
 • przygotowanie Firmy do ewentualnej kontroli, czynny udział w kontrolach oraz pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych:
  • przeprowadzanie regularnych szkoleń dla pracowników Firmy,
  • bieżące doradztwo środowiskowe.

KONTAKT

ul. Paderewskiego 20 a/2

59-225 Chojnów

512 007 325

u.jablonska@ekolux.com.pl

Eko-Lux  -  Ochrona Środowiska i BHP